شرکت
سامع پاد نوین
S P N
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی
4 / مهر / ۱4٠١

مقررات عمومی:
چنانچه در ساعات اولیه روز اول ثبت نام سالنهای تحت پوشش توسط مشارکت کنندگان تكميل گردد، برگزار کننده مسئولیتی در قبال درخواستهای دریافتی به دليل تأخير در ثبت نام متقاضيان نخواهد داشت .
• برگزار کننده حق پذیرش یا رد فرمهای درخواستی مشارکت را برای خود محفوظ می دارد .
• مشارکت کننده بدون کسب موافقت برگزار کننده ، مجاز به واگذاری غرفه تخصیصی به اشخاص ثالث نمی باشد .
• مشارکت کنندگانی که مایلند به نحوی کارکرد ماشین آلات خود را به صورت عملی نمایش دهند باید قبلا" با اعلام کتبی و تكميل فرم درخواست برق به برگزارکننده موافقت ستاد را کسب و میزان برق مصرفی مورد نياز خود را به اطلاع برگزارکننده برسانند ، در هر حال مشارکت کننده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از کارکرد ماشین آلات خود به اشخاص ثالث و یا برگزارکننده نمایشگاه می باشد .
• صاحبان ماشین آلات سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی کامل برای نحوه حمل ماشین آلات به غرفه مربوطه تا یک هفته قبل ازافتتاح نمایشگاه می باشند، در غیر اینصورت چنانچه امکان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه فراهم نباشد مسئولیتی بر عهده برگزار کننده نخواهد بود.
• نگهداری کلیه وسایل اضافی، کارتن، صندوق، انباشت مواد اشتغال زا در داخل غرفه و سالن ممنوع مي باشد و باید توسط شرکت کننده از محوطه نمایشگاه خارج گردد. در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتغال زا برای فعالیتهای نمایشی، مشارکت کننده باید با کارشناسان رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمایشگاه هماهنگی نموده و مجوز کتبی دریافت نمایند .

• فروش کالاهای ارائه شده در غرفه ها و در دوران برگزاری نمایشگاه ممنوع است . این موضوع مشمول نشریات و مجلات گوناگون نیز می شود . مذاکره و انعقاد قرار داد فروش در دوران نمایشگاه بلامانع بوده لیکن انتقال کالا به خارج از غرفه پیش از اتمام نمایشگاه ممنوع است.

• مشارکت کنندگانی که بناء به تشخیص برگزارکننده (با توجه به مدارک ارسالی توسط مشارکت کننده) مشکوک به شمول تعرفه ارزی میباشند ، بنا به درخواست برگزارکننده می بایست هزينه غرفه خود را به صورت يك فقره چک به تاریخ روز ثبت نام و بدون درج واژه ضمانت در وجه شركت سامع پاد نوين صادرو تحویل برگزارکننده نمایند . بدیهی است در صورت تشخیص کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نسبت به ارزی بودن غرفه، برگزارکننده مجاز به نقد کردن چک مذكور می باشد.
• در طراحی کل نمایشگاه (فضای سرپوشیده و باز) و تخصیص غرفه ها به مشارکت کنند گان ، برگزار کننده با حفظ مصالح عمومی نمایشگاه و نیز حقوق سایر شرکت کنند گان دارای اختیار تام بوده و مشارکت کننده نمی تواند نسبت به محل اختصاص یافته اعتراضی داشته باشد .

• با توجه به محدودیت سالن ها از جهت انطباق با درخواست کلیه شرکت کنند گان، اختیار کامل جانمایی با برگزارکننده بوده و برگزارکننده مجاز می باشد تا متراژ مورد درخواست متقاضي را تا چند متر افزایش يا کاهش دهد و این موضوع از طرف شرکت کنند گان مورد قبول می باشد .

• حجاب: براساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی. ج .ا .ایران ، رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی در طول مدت نمایشگاه الزامیست و در صورت عدم رعایت قوانین توسط شرکت کنند گان یا پرسنل آنان ، برگزار کننده نمايشگاه و یا مسئولین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی.ج.ا.ایران مجاز به جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت کننده و یا هر اقدام قانونی دیگر می باشند .

• استاندارد: کلیه کالاهای قابل ارائه در غرفه ها در صورتیکه مشمول قانون دریافت گواهینامه استاندارد اجباری باشند ، رعایت این قانون در مورد آن الزامی و برگزارکننده و یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان آنان می توانند از ارائه کالاهای مذکور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیری نموده و یا اقدام به تعطیلی فعالیت غرفه مذکور نمایند . بدیهی است در این صورت خسارتی از طرف برگزارکننده به شرکت کننده پرداخت نخواهد شد .
نحوه پرداخت: مشارکت کننده باید پس از دریافت پيش فاكتور از سوی برگزار کننده ، نسبت به پرداخت 100% کل هزینه مشارکت اقدام و هزينه مربوطه را به حساب برگزار کننده نمایشگاه واريز و نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نياز به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند . هزینه تجهیزات اضافی و تسهیلات مورد نیاز نیز می بایست بلافاصله پس از سفارش پرداخت گردد .


زمان تحويل غرفه ، حمل كالا و غرفه آرايي
• تحويل غرفه به مشاركت كنندگاني كه داراي ساخت و ساز نمي باشند و غرفه با تجهيزات درخواست نموده اند ، حداكثر یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه انجام ميشود .
• زمان تعيين شده براي چيدمان كالاها روز قبل از افتتاح نمایشگاه تعيين شده است . (ساعت10 لغايت 18)
• از قراردادن كالا در خارج از حريم غرفه ، به ويژه در راهروها خودداري فرماييد .
• حضور نمايندگان غرفه ها نيم ساعت قبل از شروع كار نمايشگاه و نيم ساعت بعداز اتمام وقت روزانه نمايشگاه در غرفه ها ضروري است.
• به منظور تشخيص نمايندگان معرفي شده و تسهيل در ورود و خروج آنها، نصب كارت شناسايي ضروري است.
• در صورت مفقود شدن هر گونه شيئي از داخل غرفه مراتب راسريعاً به صورت كتبي و با ذكر مشخصات دقيق كالاهاي مفقودشده به مسئول سالن اعلام فرماييد .
• نظر به اينكه در دوران برگزاري نمايشگاه هر روز رأس ساعت 30/9 صبح درب سالنها بمنظور انجام امور نظافت باز خواهد شد ، توصيه مينماييم كه يك نماينده رأس ساعت مشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد .
نحوه محاسبه هزينه اجاره غرف و خدمات جنبي آن بر حسب ريالي و ارزي
چگونگي عرضه و نمايش كالا و تبليغ آن :
• 1- نمایش كالا با برند یا نام ایرانی توسط واحد توليدي صنعتي داراي پروانه بهره برداري و گواهي فعاليت صنعتي،كارت شناسايي كارگاه معتبر و يا واحد توليدي صنفي داراي پروانه صنفي توليدي ، که در داخل و یا مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی تولید و ارائه می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 2- نمایش کالا با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی می گرددمشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 3- نمایش کالا با برند خارجی که بر اساس سرمايه گذاري مشترك شركتهاي ایرانی و خارجي در ايران توليد و دارای مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارائي و مصوبه هيات دولت می باشد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 4- نمایش نمونه کالای خارجی بمنظور مقایسه با کالای داخل، توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذيربط ، در صورت تجمیع نمونه در حداقل فضا ( به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی ، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 5- نمایش ماشین آلات خارجی صرفا بعنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت توسط واحدهای تولیدی به شرط پوشاندن برند خارجی و عدم تبلیغ آن مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 6- معرفي خلاقيتهاي فني ، نرم افزاري (اتوماسيون ) در صورت عدم تبليغ شركتهاي خارجي (بصورت پوستر ، بروشور ، كالا و... ) مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 7- مشارکت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها، صرفا بدون ارائه کالا، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 8- مشارکت شركتهاي عرضه كننده خدمات مشاوره اي، پیمانکاری طرح و اجرا، طراحي سيستم و موارد مشابه صرفا بدون ارائه کالا و یا هر گونه تبلیغ برند خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد در غير اینصورت مشمول پرداخت هزينه بصورت 30درصد ارزی و 70درصدریالی خواهد بود.
• 9- مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
• 10- مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ها، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهای داخلی و خارجی منتشر می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت های خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات ( ازطریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع سی دی، کاتالوگ و بروشورمستقل خارجی و...) ممنوع می باشد.


• 11- معرفي خدمات پس از فروش كالاهاي خارجي در جهت رفاه مصرف كننده توسط نمايندگان مجاز داخلي ( با ارائه پروانه صنفي و معرفي نامه كتبي از شركت مربوطه) و با رعایت عدم ارائه کالا و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هزينه بصورت 30درصد ارزی و 70درصدریالی می باشد.
• 12- محصولات خارجی وارد شده در کشور بصورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کالای ایرانی (با هر نام یا برند ایرانی و با درج یا عدم درج تحت لیسانس)، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود، به میزان فضای اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت 30درصد ارزی و 70درصدریالی می باشد.
• 13- نمایش کالای تولید داخل که با برند خارجی (به استثناء موارد بند 4) تبلیغ گردد، مشمول پرداخت هزینه بصورت 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی می باشد.
• 14- تخصیص فضاء به نمایندگیهای بازاریابی و فروش نمایشگاههای خارجی، در صورت ارائه تفاهمنامه با مجری داخلی، مشمول پرداخت هزینه بصورت 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی می باشد. در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت 100 درصد ارزی خواهد بود.
• 15- مشارکت کننده بخش غرف ريالي صرفاًً" مجاز به ارائه و تبليغ كالا، خدمات و فعاليت خود با نام ايراني مي باشد، و در صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزينه بصورت 100 درصد ارزي مي‌باشند.
• 16- نمایش کالایی که مستقیما" در خارج از کشور تولید شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
• 17- تبلیغ واردات کالا به هر نحو و عرضه بروشور – فيلم – عكس – كاتالوگ بنر و موارد مشابه در رابطه با تبليغ كالا و يا شركت هاي خا رجي مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
• 18- تبليغ نمايندگي انحصاري و یا رسمي شركتهاي خارجي مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
• 19- شرکت های تولیدی بازرگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش کالای تولید داخل و نیز کالای خارجی در نمایشگاه مشارکت دارند می بایستی کالا یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی کاملا" متمایز و در متراژ تفکیک شده (با ابعاد استاندارد) از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ (12متر مربع) عرضه نمایند. در غیر اینصورت کل فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.
• 20- تخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات (vip) مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزی عینا محاسبه و دریافت خواهد شد.
• 21- پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزی و ریالی بهمراه مجری نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء مجری رسیده است اعلام و مجری موظف به پرداخت وجه مربوطه می باشد. بدیهی است نظارت بر عملکرد غرف در طول دوره برگزاری استمرار خواهد داشت.
• مشارکت کننده باید نقشه اتصالات برقی و مقدار برق مورد نیاز خود را تا 12 روز قبل از افتتاح نمایشگاه ، در اختیار برگزار کننده نمایشگاه قراردهد . هزینه مصرف برق مازاد بر تعهد برگزار کننده (هرسه متر 100 وات) توسط کارشناسان فنی محاسبه و هزینه مربوطه از مشارکت کنند گان دریافت خواهد شد ، ضمنا" هزینه های برق مصرفی به شرح ذیل میباشد .
مبلغ هزینه شرح ردیف
3000 ريال برق مصرفي شركتهاي داخلي هر كيلو وات 1
40 سنت برق مصرفي شركتهاي خارجي هر كيلو وات 2
• مقاومت سیم کشی های استفاده شده در غرفه ها محدود است ، لذا استفاده از وسایل پرمصرف مانند پروژکتور اضافی و وسایل نمایشی پر مصرف ممنوع است و در صورت نیاز ، مشارکت کننده باید با هماهنگی برگزارکننده نمایشگاه مجوز لازم را دریافت نمايد .
• مشارکت کنند گان موظفند کابل و تابلوهای اتو مات (استاندارد و مجهز به سیستم ارت) و متناسب با میزان برق درخواستی خویش را خود تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوی اصلی یا کابل های ارتباطی به غرفه مربوطه ،با هماهنگی واحد برق شرکت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج.ا.ایران اقدام نماید .
• فرم درخواست واگذاری تلفن را 12 روز قبل از افتتاح نمایشگاه از واحد مخابرات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران دریافت و پس از تکمیل و تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه به واحد مخابرات تسلیم نمایید کلیه خطوط درخواستی تلفن قبل از شروع نمایشگاه نصب و هزینه اتصال و مصرف بر اساس مندرجات فرم مربوط از مشارکت کننده دریافت خواهد شد .
• شرکت کنندگانی که رأسا" اقدام به ساخت غرفه خود نمایند می باید هزینه برق مصرفی خود را پرداخت نمایند.
• شرکت کنندگانی که نیازمندبه استفاده ازبرق بیش ازحد استاندارد (صدوات در3 مترمربع) میبایدهزینه مصرف برق مازادراپرداخت نمایند.
• هزينه استفاده ازبرق اضافي (به غير از موارد استاندارد روشنايي) آب و تلفن بطور جداگانه محاسبه و از شركت كنندگان اخذ خواهد شد.

کتاب رسمی نمایشگاه، کارت شناسایی و پارکینگ:
• مشارکت کننده جهت درج رایگان اطلاعات شرکت خود و مشخصات کامل کالای نمایشی در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی، باید فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
• در صورت درخواست درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه همزمان با ثبت نام می بایست فیش پرداخت هزینه آگهي به برگزار کننده تحویل داده شود.

• مشارکت کنند گان باید فرم های مربوطه به درخواست کارت شناسایی را حداكثر تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه ( 5/1/95) ، تکمیل و به همراه یک قطعه عکس 4x3 از پرسنلی که در غرفه حضور خواهند داشت، به برگزار کننده تسلیم نمایند. تعداد کارت شناسایی و پارکینگ متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده بستگی خواهد داشت .

• در طول برگزاری نمایشگاه، حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشارکت کننده و همچنین مواد غذایی به داخل محوطه نمایشگاه فقط صبح ها از شروع کار نمایشگاه امکان پذیر است. در ساعات برگزاری نمایشگاه ، تردد خودروی مشارکت کننده در محوطه نمایشگاه ممنوع است .
چگونگي عرضه كاتالوگ, بروشور, پوستر, نصب تابلو و غيره به منظور تبليغ كالا:
• وسایل تبلیغاتی مشارکت کننده باید در محدوده غرفه اختصاص یافته ارائه شود ، نصب هر گونه وسایل تبلیغاتی ، پلاکارد ، پس از کسب موافقت کتبی ازبرگزار کننده و پرداخت هزینه های مربوطه امکان پذیر می باشد.
برگزارکننده مجاز به انجام عکسبرداری و فیلم برداری از غرف نمایشگاهی می باشد .
• انجام هر گونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه های اختصاصی مشارکت کننده، پس از هماهنگی و کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج.ا.ایران مجاز می باشد .

• هرگونه عکسبرداری یا فیلم برداری از محوطه نمایشگاه و داخل غرفه شركت كننده پس از کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین بین المللی .ج.ا.ایران و برگزارکننده نمایشگاه مجاز می باشد . بديهي است عكسبرداري و فيلمبرداري از ساير غرف ممنوع است.
• شركت كنندگان بايستي براي انجام هرگونه تبليغات محيطي و محاطي مراتب رابا برگزاركننده نمايشگاه هماهنگ نمايند.

خروج کالا:
• خروج کالا از محوطه نمایشگاههای بین المللی ایران در طول مدت برگزاری نمایشگاه ممنوع است لذا مشارکت کنندگان ، از آوردن اقلام غیر ضروری اجتناب نمایند .

• در پایان نمایشگاه ، مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورت حساب ها و اخذ تأئیدیه ورقه تسویه حساب نهایی می تواند کالای خود را از داخل سالن محل نمایش و محوطه نمایشگاه بین المللی تهران خارج نماید. لذا خروج شركت كنندگاني كه افزايش متراژ داشته و يا غرفه را بصورت دو طبقه طراحي و ساخت نموده اند و يا خسارت و تخلفي در رعايت قوانين و مقررات نمايشگاهي داشته اند، قبل از تسويه حساب كامل با برگزاركننده امكان پذير نمي باشد، لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند كه تا قبل از روز پاياني نمايشگاه نسبت به تسويه حساب با ستاد برگزاري نمايشگاه اقدام شود تا از بروز مشكلات متصوره جلوگيري نمايد.


• مشارکت کنند گان باید حداکثر تا یک روز پس از پایان نمایشگاه نسبت به بسته بندی، خروج کالا و تخلیه غرفه های اختصاصی خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم توجه به این نکته و پس از پایان مهلت مقرر، برگزارکننده رأسا به تخلیه غرفه اقدام نموده و در خصوص هزینه های انبارداری ، خسارت وارده و یا فقدان کالا هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده :
• کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداقل تا 30 روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعلام گردد در اینصورت پس از کسر 10% از مبالغ واریزی، برگزارکننده نسبت به استرداد 90% مابقی اقدام خواهد نمود.
• در فاصله زمانی کمتر از 30 روز تا زمان افتتاح، به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نمی شود، لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را بدرستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح آن، تاًثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود
• شرکت کنندگانی که درفاصله زمانی کمتراز30روزبه افتتاح نمایشگاه ثبت نام نموده اند نيز درصورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.
• چنانچه غرفه شركت كننده با تجهيزات بوده و بر اين اساس هزينه مشاركت را به ستاد برگزاري پرداخت نموده باشد و در فاصله کمتر از 30 روز به افتتاح نمایشگاه تصميم به تغيير غرفه به صورت بدون تجهيزات نمايند، هيچ گونه وجهي به وي مسترد نخواهد شد.
ساخت آماده سازی و آرایش غرفه:
• نظر به اینکه زمان تحویل سالن تا افتتاح نمایشگاه حدود 3 روز فرصت باقی ست ، برگزار کننده مجاز است بنا به تشخیص خود فقط به غرفه هایی مجوز ساخت و ساز بدهد که طرح آنها قابل اجراء و با سیستمهای پیش ساخته بوده و حداکثر در مدت تعیین شده ساخت و ساز پایان یابد.

• کلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جو شکاری ، نجاری و غیره در داخل سالنهای نمایشگاه ممنوع و قطعات لازم برای ساخت غرفه ها بايد بصورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمایشگاهی گردند.
• آماده سازی و چیدمان کالا باید 24 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه تکمیل و به اتمام رسیده باشد و کلیه وسایل اضافی و صندوقهای خالی از محوطه نمایشگاه خارج شده باشد . در غیر اینصورت شرکت کننده موظف است به ازاء هر ساعت دیر کرد مبلغی را بعنوان خسارت که از سوی برگزار کننده تعیین می شود پرداخت نماید .

• موکت: پس از آماده سازی و مفروش شدن سالنها تردد انواع خودرو در داخل سالنها و روی موکت ممنوع است .بدیهی است در صورت عدم توجه به اين مورد، پرداخت هزینه خسارت بر عهده مشارکت کننده خواهد بود .

• نقشه هاي اجرائي وساخت غرفه هايي كه توسط مشاركت كننده اجراء ميشوند(غرفه بدون تجهيزات) بايد به تائيد ستاد برگزاري نمايشگاه برسد، ضمناً حداكثرزمان ارائه نقشه به ستاد12روزقبل ازافتتاح نمایشگاه ميباشد، دراين خصوص دریافت وتكميل فرمهاي مربوطه از ستاد برگزاری نمایشگاه توسط طراح شركت كنندگان ضروري است . نقشه هايي كه بعد از تاريخ مقرر ارائه شوند مورد تأييد واقع نخواهند شد.

• شركت كنندگاني كه مايلند از ارتفاع بيش از 5/2 متر براي ساخت و تزئين غرفه استفاده نمايند مي بايد تأييديه لازم را از ستاد اخذ و نقشه پيشنهادي خود را به واحد فني شركت سهامي نمايشگاهها تسليم و پس از موافقت اقدام نمايند.
• حداكثر ارتفاع غرفي كه ساخت و ساز دارند در سالن هایA&B31حداکثر سه متر با کف سازی و سالن های 35 - 38 و A&B41 حداکثر چهارمتر با كف سازي مي باشد.
• واحد فني برگزار كننده نمايشگاه و مديريت طراحي و غرفه آرائي شركت سهامي نمايشگاهها براساس اصول نمايشگاهي حق انجام هرگونه تغييري را كه لازم بدانند در طرحهاي ارائه شده دارا ميباشند . در صورت عدول از تغييرات داده شده مديريت طراحي و غرفه آرائي شركت سهامي نمايشگاهها نسبت به تغيير و تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينه هاي مربوطه از شركت كننده اخذ مي گردد .
• كليه عمليات اجرايي و آماده سازي غرفه (ساخت و ساز) بايد 24 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به گونه اي كه غرفه قابل بهره برداري باشد و كليه عمليات چيدمان كالا نيز 24ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به صورتي كه نياز به هيچگونه اقدامي تا زمان افتتاح نمايشگاه نداشته باشد.
• شركت كنندگاني كه مايل هستند راساً غرفه سازي نمايند، مي بايست پيش از اجراي غرفه سازي نسبت به معرفي غرفه ساز و ارائه نقشه هاي اجرائي جهت اخذ تأييديه از ستاد برگزاري اقدام و ملزم به سپردن مبلغ 000ر000ر10 ريال جهت غرفه ها از 24 تا 50 متر مربع، مبلغ 000ر000ر15 ريال جهت غرفه ها از 51 تا 100 متر مربع ، مبلغ 000ر000ر20 ريال جهت غرفه ها از 101تا 200 متر مربع و مبلغ 000ر000ر25 ریال جهت غرفه های از 201 متر مربع به بالا به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت سامع پاد نوین بعنوان تضمين جمع آوري تجهيزات غرفه سازي، خسارت احتمالي و عدم رعايت قوانين و مقررات امور طراحي و غرفه آرايي مي باشند. چنانچه اجراي غرفه سازي با اخذ تائيديه به صورت دو طبقه انجام گيرد، شركت كننده ملزم به پرداخت متراژ تحت پوشش طبقه دوم بر اساس 50 درصد قيمت تعرفه اعلام شده مي باشند.

 

حوادث غیر قابل پیش بینی:
در صورت بروز وقايع پيش بيني نشده ( فورس ماژور ) مانند : جنگ ، زلزله ، سيل ، آتش سوزي و یا هرگونه حوادث غیر پیش بینی شده دیگری كه منجر به لغو يا تغيير زمان و مكان نمايشگاه گردد، 50درصد از وجوه واريزي بابت هزينه هاي پرداخت شده نمايشگاهي كسر و مابقي به شركت كنندگان ، مسترد مي گردد. ضمناً مفاد مجوز برگزاری نمایشگاه توسط شرکت کننده رؤیت گردیده است .
توافقات:
• هر گونه توافق دیگری که باید فی مابین شرکت کننده و برگزار کننده نمايشگاه صورت گیرد باید مکتوب و ممهور به مهر و امضاء طرفین باشد و هر گونه توافقات شفاهي مورد قبول نمي باشد.
 سایر قوانین ومقررات نمایشگاهها
• شركت كنندگان داخلي بهيچ وجه مجاز به نمايش كالاها و محصولات خارجي و يا استفاده از پوستر،بروشور، عكس، فيلم و كاتالوگ خارجي و نام شركت خارجي نمي باشند . در صورت عدم رعايت اين نكته شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بهاء غرفه بصورت ارزي و بر اساس تعرفه بخش خارجي نمايشگاه،مي باشد.
• مشاركت در اين نمايشگاه تابع مقررات و شرايط عمومي نمايشگاهها تدوين شده توسط شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران و برگزاركننده نمايشگاه مي باشد.
• تكميل و ارسال فرمهاي در خواست مشاركت و همچنين فرمهاي ثبت نام توسط متقاضي هيچگونه تعهدي براي برگزاركننده نمايشگاه جهت رزرو غرفه ايجاد نمي نمايد، بديهي است ثبت نام قطعي پس از پرداخت 100% هزينه هاي غرفه قابل قبول مي باشد و چنانچه تا آن زمان فضاي خالي در سالن هاي نمايشي موجود باشد فضاي درخواستي در اختيار شركت كننده قرار خواهد گرفت.
• متراژ نهايي غرفه پس از تكميل و ساخت غرفه مشخص ميگردد و مشاركت كننده موظف است براساس متراژ اعلام شده نسبت به تسويه حساب با برگزاركننده اقدام نمايد و هيچگونه اعتراضي نسب به كاهش و يا افزايش غرفه خود را نخواهد داشت.
• در صورت عدم پرداخت به موقع هزينه هاي مشاركت، غرفه داران مجاز به تخليه غرفه و كالاي خود نبوده و حق هرگونه پيگيري قانوني براي برگزاركننده محفوظ و هرگونه توافقي ميان شركت كننده و برگزار كننده تنها درصورتي معتبر است كه بصورت مكتوب و امضاء شده به تأييد طرفین برسد .
• ارائه كپي پروانه بهره برداري، توليد، ثبت نام تجاري كالاهاي توليدي درروزنامه رسمي واداره ثبت شركتها، گواهي استاندارد، تراكت، بروشور، كارت ويزيت و يا هرگونه موارد تبليغاتي كه متقاضي در غرفه ارائه خواهد نمود مي بايد درزمان تحويل فرمهاي تكميل شده ثبت نام به ستاد برگزاري نمايشگاه تحويل گردد. (الزامي است.)
• تعيين محل غرفه ها و نحوه واگذاري آنها تماماً برعهده برگزاركننده است، لذا متقاضي نمي تواند مكان خاصي را انتخاب نموده و يا از قبول مكان تخصيص يافته امتناع ورزد.
• کلیۀ کسورات قانونی مشارکت در این نمایشگاه برعهدۀ شرکت کنندگان محترم می باشد.
• در صورت نياز به ممهور نمودن کارت های دعوت بازدید از نمایشگاه بيش از حد مجاز تعيين شده می بایست جهت ممهور نمودن هر كارت دعوت مبلغ 000ر50 ريال به ستاد برگزاري نمايشگاه پرداخت شود.
• مسئوليت مراقبت و محافظت از غرفه و وسايل آن در ساعت برپايي نمايشگاه و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتام نمايشگاه بر عهده شركت كننده مي باشد، لذا پس از پايان كار روزانه نمايشگاه در ساعت غير بازديد كه دربهاي سالنها قفل و پلمپ مي گردد مسئوليت حراست از غرفه ها بر عهده انتظامات نمايشگاه خواهد بود. ضمناً از شركت كنندگان تقاضا مي گردد از ورود هرگونه كالاي باارزش به غرفه از قبيل: تلويزيون، ويدئو، دوربين فيلمبرداري، عكاسي، كامپيوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و ... از قبل از افتتاح تا روز تخليه نمايشگاه به غرفه جداً خودداري نمايند، در غير اين صورت مسئوليت حفظ و نگهداري اين گونه كالاها بر عهده شركت كنندگان مي باشد. ستاد برگزاري نمايشگاه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد.
• غرفه درفضاي باز و يا در داخل سالن به صورت بدون تجهيزات (زمين خالي) است، لذا هيچ گونه امكاناتي را شامل نمي گردد و شركت كنندگان در اين بخش از نمايشگاه ملزم به تجهيز غرفه خود اعم از برق، غرفه سازي، موكت و .... مي باشند.
• در صورتیکه شرکت کنندگان داخلی و خارجی بخواهند نسبت به درج مشخصات شرکت های زیر مجموعه خود در کتاب نمایشگاه اقدام نمایند ، می بایست به ازاء هر شرکت اضافی داخلی مبلغ 1/500/000 ریال و به به ازاء هر شرکت اضافی خارجی مبلغ 3/000/000 ریال به ستاد برگزاری نمایشگاه پرداخت نمایند.
قوانين و مقررات عمومي مشاركت در نمايشگاههاي بين المللي مطالعه و مورد تایید می باشد.
از همكاري كليه شركت كنندگان صميمانه تشكر و قدرداني مي نماييم و توفيق اين عزيزان را در راه خدمت به  جمهوري اسلامي ايران از خداوند منان خواهانيم .

 


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت aryapardazeshgar میباشد و هرگونه کپی از آن پیگرد قانونی دارد.